Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Przedłużono NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Opublikowano

    POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOCHNI E. Windakiewicza 9/5, 32 –700 Bochnia w dniu 30.09.2020 r. OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO: w projekcie pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Liczba stanowisk: 1 Wymiar czasu pracy: 1 etat (umowa … Czytaj dalej Przedłużono NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kooperacje przeciw COVID

Opublikowano

W dniu 2 września 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru woj. małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. … Czytaj dalej Kooperacje przeciw COVID

Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków

Opublikowano

Osoby z niepełnosprawnością chcące skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” mogą nadal jeszcze składać wnioski do PCPR w Bochni Wydłużony nabór trwa do 15 października 2020 r. Ze świadczenia skorzystać mogą: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej; uczestnicy środowiskowych domów samopomocy; podopieczni … Czytaj dalej Wydłużenie terminu przyjmowania wniosków

Akademia zatrudnienia

Opublikowano

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość rozpoczęła realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. „Akademia zatrudnienia”. Zapraszane są osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, tj.: bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z … Czytaj dalej Akademia zatrudnienia

Projekt – Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Opublikowano

Trwa nabór do projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY) Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, … Czytaj dalej Projekt – Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Od poniedziałku (10.08.2020 r.) droga dojazdowa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i PZO zamknięta!

Opublikowano

Od poniedziałku 10 sierpnia droga dojazdowa do Instytucji zlokalizowanych przy ul. Windakiewicza czasowo zamknięta w związku z prowadzonymi pracami przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Klienci Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego , Prokuratury i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą dojechać  do wspomnianych instytucji przez bramę Zespołu Szkół Nr 1, zlokalizowaną przy … Czytaj dalej Od poniedziałku (10.08.2020 r.) droga dojazdowa do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i PZO zamknięta!

Aktywny Samorząd – termin składania wniosków

Opublikowano

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW! Termin mija 31 sierpnia br. Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów: – zakupu sprzętu elektronicznego, – oprzyrządowania do posiadanego samochodu, – uzyskania prawa … Czytaj dalej Aktywny Samorząd – termin składania wniosków

Zatrudnimy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni poszukuje pracownika na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy … Czytaj dalej Zatrudnimy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie?

Opublikowano

Z pomocą rodzicom przychodzi kolumbijska psycholog Manuela Molina Cruz, autorka krótkiego ilustrowanego opowiadania o koronawirusie. Opowiadanie zostało przetłumaczone na kilka języków, w tym polski. Treść jest dostępna bezpłatnie na www.mamyprojekt.pl oraz na stronie www.mindheart.co/descargables

Pomoc rzeczowa z PCK

Opublikowano

W związku z sytuacją epidemiologiczną Polski Czerwony Krzyż realizuje wraz z Avivą program pomocowy dla osób, które straciły pracę w związku z Covid-19. Wytyczne do programu: – rozdawnictwo paczek do 31.07 – paczka z chemią gospodarczą i środkami higienicznymi – osobowy zakwalifikowane do programu: 1. osoby które straciły pracę od połowy marca do czerwca (włącznie)- … Czytaj dalej Pomoc rzeczowa z PCK

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie

Opublikowano

W sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON.   PFRON informuje, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej powiatowego centrum pomocy rodzinie) lub za pomocą systemu … Czytaj dalej Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie

Pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi

Opublikowano

PFRON uruchomił „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” W związku z zaistnieniem nawałnic, które w ostatnim czasie nawiedziły nasz kraj, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu realizacji Modułu I i Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych … Czytaj dalej Pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi

Powódź w Łapanowie. Straty w WTZ

Opublikowano

W ubiegłą niedzielę, podczas obfitych opadów deszczu w Łapanowie, w wyniku wylania rzeki Stradomki żywioł wyrządził szkody w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”. Sześć dni pracownicy WTZ wytrwale ratowali wyposażenie Warsztatu, nadal raźnie porządkują, myją i osuszają pomieszczenia oraz sprzęty dla uczestników WTZ a także szacują straty. Z każdym … Czytaj dalej Powódź w Łapanowie. Straty w WTZ

Aktualny informator dla osób z niepełnosprawnością 2020

Opublikowano

Dostępna jest nowa wersja Informatora dla osób niepełnosprawnych. Informator jest wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Informatorze na 2020 znajdziecie Państwo informacje dot: Renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczeń rentowych, Renty socjalnej, Świadczenia uzupełniającego dla os. niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+), Orzecznictwie lekarskim ZUS, Działań … Czytaj dalej Aktualny informator dla osób z niepełnosprawnością 2020

Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Opublikowano

Z okazji Dnia Dziecka oraz obchodzonego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim dzieciom,  rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka składamy najlepsze życzenia. Opiekunom składamy podziękowania za zaangażowanie  w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii,  odwagi i odpowiedzialności. Dzieciom życzymy radości, szczęścia i wielu beztroskich chwil. … Czytaj dalej Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Ostrożne wznowienie działalności placówek dziennego pobytu

Opublikowano

Od 25 maja możliwe będzie m.in. wznowienie działalności placówek dziennego pobytu. Umożliwienie nie oznacza obowiązku otwarcia placówek natychmiast po 24 maja. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom.  Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia. Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), … Czytaj dalej Ostrożne wznowienie działalności placówek dziennego pobytu

Przedszkola

Opublikowano

Informujemy, że rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Przedszkola mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów zapewnienia opieki, jeśli są osobami aktywnymi zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Dofinansowanie może wynosić 300 zł miesięcznie na każde dziecko. W przypadku miesięcy, w których przedszkola były zamknięte z powodu koronawirusa, dofinansowanie … Czytaj dalej Przedszkola

Opublikowano

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek? Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Oddział Małopolski PFRON informuje, że w ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem … Czytaj dalej

Rodzina Razem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin

Opublikowano

Dla wszystkich, w życiu których pojawiły się trudności związane z epidemią koronawirusa, którzy poszukują wsparcia czy też inspiracji do działania w ramach akcji Samorządu Województwa Małopolskiego powstała baza ofert nieodpłatnej pomocy, m.in. terapeutycznej, psychologicznej, animacyjnej, prawnej, duszpasterskiej, z której mogą skorzystać całe rodziny, w każdym czasie. Wykaz specjalistów, którzy włączyli się do akcji jest dostępny … Czytaj dalej Rodzina Razem – wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Opublikowano

Informujemy o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie Twój Parasol – aplikacja mobilna Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które … Czytaj dalej Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Wniosek o przyznanie asystenta osobistego

Opublikowano

Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać się do PCPR w Bochni z wnioskiem o przyznanie dla siebie bezpłatnej usługi asystenta osobistego na okres od maja do grudnia 2020 r. Usługa będzie dostępna dla 50 osób. Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania ilości wolnych miejsc. Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja … Czytaj dalej Wniosek o przyznanie asystenta osobistego

Wsparcie PFRON w związku z zawieszeniem działalności placówek rehabilitacji

Opublikowano

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć. Wnioski można składać do 4 września 2020 r. online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. lub listownie … Czytaj dalej Wsparcie PFRON w związku z zawieszeniem działalności placówek rehabilitacji

Zostań w domu

Opublikowano

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte 2020-03-31   Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą … Czytaj dalej Zostań w domu

Infolinia dla seniorów

Opublikowano

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną działa infolinia dla Seniorów, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji. Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.

Nadzwyczajny sposób pracy Komisji orzekających o niepełnosprawności w PZO w Bochni

Opublikowano

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni informuje, że od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania składy orzekające ( komisje ) rozpatrujące złożone : wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób po 16 roku życia ) wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci do 16 … Czytaj dalej Nadzwyczajny sposób pracy Komisji orzekających o niepełnosprawności w PZO w Bochni

Komunikat

Opublikowano

Szanowni Państwo w trosce o wspólne bezpieczeństwo, mając na uwadze sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), zwracamy się z prośbą o tymczasowe ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jedynie do pilnych i wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: Dyrektor: (14) 610-05-32 Referat ds. osób niepełnosprawnych: (14) … Czytaj dalej Komunikat

Nabór wniosków o dofinansowanie w systemie SOW

Opublikowano

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o możliwości wnioskowania o dofinansowanie drogą elektroniczną. Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku,  bez wychodzenia z domu. Jedyne, czego potrzebuje Wnioskodawca  to: … Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie w systemie SOW

Sztuka Osób Niepełnosprawnych – 18. edycja konkursu

Opublikowano

Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” odbędzie się 18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Do udziału zapraszamy niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej. Prace można składać w oddziałach PFRON do 17 kwietnia. Prace nagradzane są w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, … Czytaj dalej Sztuka Osób Niepełnosprawnych – 18. edycja konkursu

Nabór wniosków – Moduł II

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze w 2020 roku wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze wniosków dostępne są na stronie … Czytaj dalej Nabór wniosków – Moduł II

Szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zaprasza  wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenia trwają przez cały rok a ich organizatorem są ośrodki adopcyjno opiekuńcze w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu. Szkolenie dla kandydatów jest również organizowane przez PCPR w Bochni a … Czytaj dalej Szkolenia dla kandydatów na rodzinę zastępczą

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2020 rok

Opublikowano

  Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2020 rok   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że: wnioski Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 20 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5; wnioski zarządców … Czytaj dalej Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2020 rok

Pani Elżbieta Paczyńska została wybrana zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Opublikowano

Podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego w dniu 29 listopada 2019 r. w Krakowie dokonano wyboru nowej przewodniczącej i zastępcy tego gremium na lata 2020-21.   Przewodniczącą Konwentu w nowej kadencji będzie Romana Gajdek – Dyrektor PCPR w Gorlicach a zastępcą przewodniczącej Elżbieta Paczyńska – Dyrektor PCPR w Bochni, która od … Czytaj dalej Pani Elżbieta Paczyńska została wybrana zastępcą przewodniczącego Konwentu Dyrektorów PCPR Województwa Małopolskiego

Konferencja Naukowa: 20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość.

Opublikowano

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 28 i 29 listopada odbyła się Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa pn. „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość”. Organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad Konferencją objął także pan … Czytaj dalej Konferencja Naukowa: 20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość.

nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023

Opublikowano

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w związku z § 9 … Czytaj dalej nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023

Usługi publiczne w domenie stat.gov.pl

Opublikowano

Przedstawiciele gmin, miast i powiatów z różnych części Polski przyjechali do Bochni, aby rozmawiać na temat wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spotkanie związane jest z realizowanym przez Związek Powiatów Polskich, projektem „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”. – Spotkania w ramach wymiany doświadczeń są bardzo ważne. Pokazują, że pracownicy instytucji wspierających rodziny nie … Czytaj dalej Usługi publiczne w domenie stat.gov.pl

Ułatwienia w dostępie do PCPR

Opublikowano

Informujemy, że działa już linia autobusowa z przystankiem w pobliżu biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Rozkład jazdy można sprawdzić tutaj: LINIA nr 5

„Małopolski Tele –Anioł”.

Opublikowano

W najbliższy piątek 27 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 103 w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się szkolenie przedstawiające założenia projektu pn. „Małopolski Tele –Anioł”. Przewidywany czas szkolenia – 1,5 godziny.   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata … Czytaj dalej „Małopolski Tele –Anioł”.

PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

Opublikowano

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 … Czytaj dalej PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

Dodatkowa forma wsparcia w programie „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą … Czytaj dalej Dodatkowa forma wsparcia w programie „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

wzór wniosku o świadczenie dobry start dla pieczy zastępczej

Opublikowano

W związku z realizacją programu Dobry Start, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby usamodzielniane, po spełnieniu kryteriów, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w siedzibie tutejszego Centrum od dnia 01 sierpnia 2019 r. Dokładniejszych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod … Czytaj dalej wzór wniosku o świadczenie dobry start dla pieczy zastępczej

Krótkie szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi

Opublikowano

LGD Dolina Raby, działająca na obszarze gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina organizuje szkolenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawność intelektualna, osoby po kryzysach psychicznych). Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności tych osób w branży gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej. Zakres szkolenia: I. Organizacja spotkania z doradcą zawodowym – spotkania indywidualne w celu diagnozy sytuacji … Czytaj dalej Krótkie szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi

Pomoc w opiece nad dzieckiem do lat 3

Opublikowano

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. … Czytaj dalej Pomoc w opiece nad dzieckiem do lat 3

Małopolskie Dni Rodziny od 12 do 22 maja 2019 r.

Opublikowano

Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. Zwieńczeniem Małopolskich Dni Rodziny będzie Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!”. Wydarzenie zaplanowano na dzień 22 maja 2019 r. od godz. 11.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W ramach w/w obchodów odbędzie się Konferencja „Piecza zastępcza – kierunek Rodzina”, której towarzyszyć będzie wiele atrakcji … Czytaj dalej Małopolskie Dni Rodziny od 12 do 22 maja 2019 r.

Nabór wniosków – Moduł I – Aktywny samorząd w 2019 r.

Format wpisu OdnośnikOpublikowano

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I realizowanego w 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o trwającym naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego … Czytaj dalej Nabór wniosków – Moduł I – Aktywny samorząd w 2019 r.

Remont dachu PCPR – przejściowe utrudnienia dla klientów

Opublikowano

W związku z rozpoczętym remontem dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. Windakiewicza 9, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu komunikacyjnym i poruszaniu się w obrębie nieruchomości na której położony jest budynek. Remont budynku potrwa do 15 października 2019 r. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zbliża się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Opublikowano

Małopolski Oddział PFRON organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Starym Sączu dn. 6 maja. Pani Marta Mordarska – dyrektor oddziału zaprasza na starosądeckie błonia, gdzie planowana jest Msza św. w intencji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz piknik pełen atrakcji i niespodzianek.

To co robisz jest ważne

Opublikowano

Osoby uczestniczące w projekcie pn. Szansa na rozwój wzięły udział w spotkaniu inspirującym do pomagania sobie wzajemnie i do angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów innych osób potrzebujących. Dwie wolontariuszki animowały grupę do dyskusji o idei wolontariatu. Wolontariusze to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji … Czytaj dalej To co robisz jest ważne

Nowy autobus dla osób z niepełnosprawnością

Opublikowano

W dniu 12 marca z udziałem pana Ryszarda Drożdżaka – Wicestarosty Bocheńskiego i pani Elżbiety Paczyńskiej – Dyrektora PCPR w Bochni odbyło się oficjalne przekazanie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Pojazd zakupiono ze środków Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. … Czytaj dalej Nowy autobus dla osób z niepełnosprawnością

Nowe technologie i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Opublikowano

Od października 2018 r. do lutego 2019 r. grupa 13 dorosłych osób z niepełnosprawnościami uczestniczyła w zajęciach informatycznych. Grupa uczyła się jak korzystać z podstawowych programów komputerowych i w pożyteczny sposób poruszać się w Internecie. Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu PCPR w Bochni finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa na rozwój – … Czytaj dalej Nowe technologie i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Nabór wniosków – Moduł II

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze  w 2019 roku wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Formularze wniosków dostępne są na stronie … Czytaj dalej Nabór wniosków – Moduł II