Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Usługi publiczne w domenie stat.gov.pl

Opublikowano

Przedstawiciele gmin, miast i powiatów z różnych części Polski przyjechali do Bochni, aby rozmawiać na temat wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spotkanie związane jest z realizowanym przez Związek Powiatów Polskich, projektem „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”. – Spotkania w ramach wymiany doświadczeń są bardzo ważne. Pokazują, że pracownicy instytucji wspierających rodziny nie … Czytaj dalej Usługi publiczne w domenie stat.gov.pl

Ułatwienia w dostępie do PCPR

Opublikowano

Informujemy, że działa już linia autobusowa z przystankiem w pobliżu biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Rozkład jazdy można sprawdzić tutaj: LINIA nr 5

„Małopolski Tele –Anioł”.

Opublikowano

W najbliższy piątek 27 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali nr 103 w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się szkolenie przedstawiające założenia projektu pn. „Małopolski Tele –Anioł”. Przewidywany czas szkolenia – 1,5 godziny.   Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata … Czytaj dalej „Małopolski Tele –Anioł”.

PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

Opublikowano

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 … Czytaj dalej PFRON z nowym modelem rehabilitacji kompleksowej

Dodatkowa forma wsparcia w programie „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą … Czytaj dalej Dodatkowa forma wsparcia w programie „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

wzór wniosku o świadczenie dobry start dla pieczy zastępczej

Opublikowano

W związku z realizacją programu Dobry Start, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby usamodzielniane, po spełnieniu kryteriów, mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w siedzibie tutejszego Centrum od dnia 01 sierpnia 2019 r. Dokładniejszych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod … Czytaj dalej wzór wniosku o świadczenie dobry start dla pieczy zastępczej

Krótkie szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi

Opublikowano

LGD Dolina Raby, działająca na obszarze gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina organizuje szkolenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawność intelektualna, osoby po kryzysach psychicznych). Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności tych osób w branży gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej. Zakres szkolenia: I. Organizacja spotkania z doradcą zawodowym – spotkania indywidualne w celu diagnozy sytuacji … Czytaj dalej Krótkie szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi

Pomoc w opiece nad dzieckiem do lat 3

Opublikowano

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0” Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. … Czytaj dalej Pomoc w opiece nad dzieckiem do lat 3

Małopolskie Dni Rodziny od 12 do 22 maja 2019 r.

Opublikowano

Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje MAŁOPOLSKIE DNI RODZINY. Zwieńczeniem Małopolskich Dni Rodziny będzie Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „Nakręć się na rodzinę!”. Wydarzenie zaplanowano na dzień 22 maja 2019 r. od godz. 11.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W ramach w/w obchodów odbędzie się Konferencja „Piecza zastępcza – kierunek Rodzina”, której towarzyszyć będzie wiele atrakcji … Czytaj dalej Małopolskie Dni Rodziny od 12 do 22 maja 2019 r.

Nabór wniosków – Moduł I – Aktywny samorząd w 2019 r.

Format wpisu OdnośnikOpublikowano

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I realizowanego w 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o trwającym naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego … Czytaj dalej Nabór wniosków – Moduł I – Aktywny samorząd w 2019 r.

Remont dachu PCPR – przejściowe utrudnienia dla klientów

Opublikowano

W związku z rozpoczętym remontem dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. Windakiewicza 9, mogą wystąpić utrudnienia w ruchu komunikacyjnym i poruszaniu się w obrębie nieruchomości na której położony jest budynek. Remont budynku potrwa do 15 października 2019 r. Za wszelkie niedogodności przepraszamy i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zbliża się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Opublikowano

Małopolski Oddział PFRON organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Starym Sączu dn. 6 maja. Pani Marta Mordarska – dyrektor oddziału zaprasza na starosądeckie błonia, gdzie planowana jest Msza św. w intencji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz piknik pełen atrakcji i niespodzianek.

To co robisz jest ważne

Opublikowano

Osoby uczestniczące w projekcie pn. Szansa na rozwój wzięły udział w spotkaniu inspirującym do pomagania sobie wzajemnie i do angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów innych osób potrzebujących. Dwie wolontariuszki animowały grupę do dyskusji o idei wolontariatu. Wolontariusze to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji … Czytaj dalej To co robisz jest ważne

Nowy autobus dla osób z niepełnosprawnością

Opublikowano

W dniu 12 marca z udziałem pana Ryszarda Drożdżaka – Wicestarosty Bocheńskiego i pani Elżbiety Paczyńskiej – Dyrektora PCPR w Bochni odbyło się oficjalne przekazanie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie. Pojazd zakupiono ze środków Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. … Czytaj dalej Nowy autobus dla osób z niepełnosprawnością

Nowe technologie i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Opublikowano

Od października 2018 r. do lutego 2019 r. grupa 13 dorosłych osób z niepełnosprawnościami uczestniczyła w zajęciach informatycznych. Grupa uczyła się jak korzystać z podstawowych programów komputerowych i w pożyteczny sposób poruszać się w Internecie. Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu PCPR w Bochni finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa na rozwój – … Czytaj dalej Nowe technologie i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Nabór wniosków – Moduł II

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze  w 2019 roku wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Formularze wniosków dostępne są na stronie … Czytaj dalej Nabór wniosków – Moduł II

Dla rodziców i opiekunów

Opublikowano

Dla osób aktywnych zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni będzie mogło zaoferować dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem … Czytaj dalej Dla rodziców i opiekunów

Szansa na rozwój

Opublikowano

Zarząd Powiatu Bocheńskiego zawarł umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Perspektywa z Biecza na realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy doświadczają barier w zatrudnieniu z powodu kryzysów psychicznych, choroby i niepełnosprawności. Grupa uczestników projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. Szansa na rozwój będzie mogła skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby pomimo … Czytaj dalej Szansa na rozwój

Porozumienie bez przemocy = kontakt na poziomie serca

Opublikowano

W początkach stycznia 15 wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu Bocheńskiego spędziło zimowy weekend w niedalekiej Ochotnicy. Podczas warsztatów uczyli się nazywać własne uczucia i trenowali umiejętności porozumienia się bez przemocy. Zajęcia były dostępne dla rodzin zastępczych bezpłatnie dzięki projektowi pn. Szansa na rozwój realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni finansowanemu ze środków UE … Czytaj dalej Porozumienie bez przemocy = kontakt na poziomie serca

Powiatowy Urząd Pracy informuje

Opublikowano

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczyna realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 .   Kwota dofinansowania na lata 2019-2020 będzie wynosić ogółem 2 120 054,29 zł  w tym ze środków wspólnotowych 84,28% w kwocie 1 786 781,75 zł i z wkładu krajowego 15,72% w kwocie … Czytaj dalej Powiatowy Urząd Pracy informuje

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2019 rok

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że: • wnioski Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie                  od 12 grudnia 2018 r. do 22 stycznia 2019 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 • wnioski samorządów gminnych … Czytaj dalej Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień na 2019 rok

Życie pełnią pór roku

Opublikowano

Uczestnicy projektu pn. Szansa na rozwój (…) tworzyli dekoracyjne kompozycje z jesiennych darów natury. Prace ozdobią ich mieszkania i domy. Zajęcia odbywały się w siedzibie PCPR w Bochni i były zorganizowane przez pracowników socjalnych, którzy podążając za potrzebami osób doświadczających choroby i niepełnosprawności stworzyli im możliwość wspólnego i twórczego przebywania w grupie, w czasie jesiennego … Czytaj dalej Życie pełnią pór roku

Nowe Porozumienie o Współpracy

Opublikowano

W dniu 1 października 2018 r. Pani Elżbieta Paczyńska – Dyrektor PCPR w Bochni podpisała w Krakowie Porozumienie o Współpracy w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Celem porozumienia jest współpraca specjalistów z zakresu pomocy społecznej w Małopolsce i wypracowanie modelu kooperacji międzysektorowych. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do … Czytaj dalej Nowe Porozumienie o Współpracy

Małopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni uczestniczyło w piątek, 21 września 2018 r. w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Krakowie, w ramach Małopolskiego Konwentu Regionalnego poprzedzającego październikowy, ogólnopolski kongres w Warszawie. Celem Małopolskiego Konwentu Regionalnego było stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na temat potrzeb i … Czytaj dalej Małopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

160 tys.trafi do Powiatu bocheńskiego na zakup busów dla osób niepełnosprawnych

Opublikowano

PFRON pozytywnie rozpatrzył złożony przez Powiat Bocheński, w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III na rok 2018 wniosek na zakup dwóch busów do transportu osób niepełnosprawnych. Samochody będą obsługiwać uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie, gm. Trzciana i Środowiskowego Domu Samopomocy w Muchówce, gm. Nowy Wiśnicz. Po weryfikacji wnioskowanych kwot Zarząd PFRON podjął decyzję … Czytaj dalej 160 tys.trafi do Powiatu bocheńskiego na zakup busów dla osób niepełnosprawnych

Program Dobry Start – informacja

Opublikowano

W związku z realizacją programu Dobry Start, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz osoby usamodzielniane mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia w siedzibie tutejszego Centrum w okresie 01.08.2018 – 30.11.2018. Dokładniejszych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod nr tel.: 14/6119741. Wzór … Czytaj dalej Program Dobry Start – informacja

Roboty bawią i uczą w Powiecie Bocheńskim

Opublikowano

Od kwietnia do czerwca br. wychowankowie pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim mogą uczestniczyć w warsztatach z zakresu nowych technologii, robotyki, informatyki, programowania i grafiki. Zajęcia są dostępne bezpłatnie dla rodzin zastępczych dzięki projektowi realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i dzięki środkom z UE pozyskanym przez Powiat Bocheński. Wychowankowie w wieku od 12 … Czytaj dalej Roboty bawią i uczą w Powiecie Bocheńskim

Aktywny Samorząd – wnioski dla osób z niepełnosprawnościami.

Opublikowano

Dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy napotykają na bariery w poruszaniu się, komunikowaniu się z otoczeniem lub w związku z niepełnosprawnością potrzebują pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej i uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oferujemy dofinansowanie ze środków PFRON. Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć bliższych informacji i korzystać z pomocy składając wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy … Czytaj dalej Aktywny Samorząd – wnioski dla osób z niepełnosprawnościami.

Ochrona danych osobowych

Opublikowano

KLAUZULA INFORMACYJNA W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o … Czytaj dalej Ochrona danych osobowych

Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to właśnie jest Twój czas!

Opublikowano

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością lub osoby doświadczające kryzysów psychicznych do zapoznania się z unikalnym projektem PCPR w Bochni pn. Szansa na rozwój. Przyjmujemy zgłoszenia do 20 czerwca 2018 r. Oferujemy bezpłatnie m.in.: organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów, zatrudnienie wspierane. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem … Czytaj dalej Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to właśnie jest Twój czas!

Punkt INFO w czasie ogólnopolskiej konferencji w Bochni

Opublikowano

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r. odbyła się w Bochni Ogólnopolska Konferencja Naukową pt. Wspólnota miejscem rozwoju osoby. W czasie konferencji działał punkt informacyjny PCPR w Bochni. Goście i uczestnicy wydarzenia mieli okazję, by porozmawiać osobiście z p. Elżbietą Paczyńską – dyrektorem PCPR i pracownikami Centrum oraz skorzystać ze specjalnie przygotowanych materiałów, m.in. ulotek i … Czytaj dalej Punkt INFO w czasie ogólnopolskiej konferencji w Bochni

25-lecie Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Opublikowano

JUBILEUSZ 25 LAT WSPÓLNOTY WIARA I ŚWIATŁO W BOCHNI I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W tym roku mija 25 lat od powstania pierwszej w Bochni Wspólnoty Wiara i Światło. Z Bożą pomocą oraz osobami, które nie chciały zostać obojętne na los osób niepełnosprawnych w 1993 roku rozpoczęła spotkania grupa przynależąca do Międzynarodowego Ruchu Wiara i Światło. Lokalnie o nazwie Mikołajki i Gumisie, potem Pawełki i Janki… … Czytaj dalej 25-lecie Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni oraz Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Starości nie trzeba się bać

Opublikowano

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych.” /papież Franciszek/     Pierwszego dnia astronomicznej wiosny  w Domu Pielgrzyma „Bursa” w Bochni odbyła się konferencja pn. „STAROŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ – formy wsparcia i pomocy Seniorom w powiecie bocheńskim”. Konferencja odbyła z inicjatywy … Czytaj dalej Starości nie trzeba się bać

Konferencja w dniu 20.03.2018 r. pn. „STAROŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ – formy wsparcia i pomocy Seniorom w powiecie bocheńskim”.

Opublikowano

W dniu 20 marca 2018 r. (tj. wtorek) w Domu Pielgrzyma „Bursa (ul. Stasiaka 10) w godzinach od 10.00 do 14.00 odbędzie się konferencja pn. „STAROŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ – formy wsparcia i pomocy Seniorom  w  powiecie bocheńskim”. PROGRAM KONFERENCJI 9.30-10.00 – Rejestracja uczestników 10.00–10.20– Powitanie uczestników konferencji przez Pana Ludwika Węgrzyna – Starostę … Czytaj dalej Konferencja w dniu 20.03.2018 r. pn. „STAROŚCI NIE TRZEBA SIĘ BAĆ – formy wsparcia i pomocy Seniorom w powiecie bocheńskim”.

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) – 2018 r.

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze  w 2018 roku wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej … Czytaj dalej Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) – 2018 r.

Nabór wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w roku 2017

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl (wnioski … Czytaj dalej Nabór wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w roku 2017

Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano

Już w poniedziałek 8 maja odbędzie się Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w marszu na godzinę 14:00, ul. Stasiaka 8 (parking przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.) Udział w marszu zapowiedziała Pani Marta Mordarska Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON.   Przemarsz ulicami miasta organizowany jest w celu zwrócenia uwagi na problemy, jakie mają … Czytaj dalej Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych

W tradycjach Wielkanocnych

Opublikowano

W PCPR uczestnicy projektu pn. „Szansa na rozwój” także pielęgnują tradycyjne przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Wczoraj pod kierunkiem pracownika socjalnego własnoręcznie tworzyli palmy według lokalnej tradycji ludowej. Palma wielkanocna to symbol odradzającego się życia. Wykonuje się ją z gałązek wierzbowych, które symbolizują zmartwychwstanie, bazi, bukszpanu, suszonych traw, wstążek i kwiatów z bibuły. Święcone w Niedzielę … Czytaj dalej W tradycjach Wielkanocnych

Pomagamy rozwijać kompetencje

Opublikowano

Uczestnicy projektu PCPR pn. Szansa na rozwój zdobywali wiedzę i umiejętności w dziedzinie przedsiębiorczości. Przy pomocy gry planszowej obserwowali takie zjawiska jak podaż, popyt, spółka handlowa, cena, koszty produkcji, negocjacje handlowe i wiele innych.   Gra pn. „Chłopska Szkoła Biznesu” jest symulacją mechanizmów wolnego rynku i została opracowana jako narzędzie edukacyjne, szkoleniowe i integracyjne. Turniej toczył się … Czytaj dalej Pomagamy rozwijać kompetencje

Warsztaty o etykiecie i zasadach savoir-vivre

Opublikowano

    Wczoraj i dziś uczestnicy projektu „Szansa na rozwój” spotkali się na warsztatach i wraz z pracownikiem socjalnym rozmawiali o obyczajach ułatwiających porozumienie i kontakty z innymi. Savoir-vivre to sztuka życia z innymi w zgodzie z regułami uprzejmości. Znajomość obyczajów w różnych sytuacjach w życiu jest przydatna, aby swobodnie odnajdywać się w kontaktach z … Czytaj dalej Warsztaty o etykiecie i zasadach savoir-vivre

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl … Czytaj dalej Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to właśnie jest Twój czas!

Opublikowano

Zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej do zapoznania się z projektem pn. Szansa na rozwój, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Oferujemy bezpłatnie m.in.: organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów a także staże i szkolenia.

Koło życia

Opublikowano

Czy Twoje koło życia toczy się gładko? Wszyscy potrzebujemy równowagi i harmonii pomiędzy różnymi obszarami naszego życia. Aby osiągnąć i utrzymać ten stan, musimy zwracać uwagę na zaspokajanie potrzeb wynikających z ciała, duszy i umysłu. Zaniedbania lub nadmierna eksploatacja w jakiejś dziedzinie spowodowuje nierównowagę, co w konsekwencji odczujemy jako złe samopoczucie i brak życiowego dobrostanu. Niekiedy … Czytaj dalej Koło życia

Zaproszenie

Opublikowano

    Zapraszamy do zapoznania się z unikalnym projektem pt. Szansa na rozwój, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Osoby zainteresowane ofertą pomocy są proszone o kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze PCPR przy ul. E. Windakiewicza 9/5 osobiście lub telefonicznie pod numerem (14) 610-05-31 lub (14) 611-97-44 lub kom.: 793 832 334 w dni robocze, w godz. od … Czytaj dalej Zaproszenie

Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2017 roku

Opublikowano

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że: wnioski i wystąpienia Projektodawców dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 02 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r. w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio … Czytaj dalej Program wyrównywania różnic między regionami III – nabór wniosków i wystąpień w 2017 roku

Aktywność na Święta

Opublikowano

  Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni współorganizowało akcję społeczną grupy osób doświadczających różnych niepełnosprawności i  kryzysów psychicznych. Osiemnastu uczestników projektu pn. Szansa na rozwój zaangażowało się w przygotowanie pierwszego w tym gronie, wspólnego spotkania w atmosferze Wigilii. Po osobistym zapoznaniu lub odnowieniu znajomości odbyło się przygotowanie kartek świątecznych z życzeniami … Czytaj dalej Aktywność na Święta

Szansa na rozwój

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni realizuje od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2019 r. projekt pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim. Celem projektu jest wsparcie 70 mieszkańców Powiatu potrzebujących poprawy i wzmocnienia swoich szans na zatrudnienie. W projekcie mogą uczestniczyć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w … Czytaj dalej Szansa na rozwój

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o trwającym naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego. Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: … Czytaj dalej Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

Państwo Beata i Marek Romańscy odznaczeni za działalność na rzecz dzieci

Format wpisu ObrazekOpublikowano

Pod koniec czerwca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbył się IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego „Dziecko jest najważniejsze”. Podczas Kongresu Andrzej Dera, sekretarz stanu, wręczył w imieniu Prezydenta RP Krzyże Zasługi dla rodzin szczególnie oddanych działalności na rzecz dzieci i wspierania idei rodzicielstwa zastępczego. Odznaczono 15 rodzin w tym Państwa Beatę i Marka Romańskich. Państwo Romańscy od … Czytaj dalej Państwo Beata i Marek Romańscy odznaczeni za działalność na rzecz dzieci