Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – dofinansowanie

Opublikowano

W sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

PFRON informuje, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej powiatowego centrum pomocy rodzinie) lub za pomocą systemu SOW należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci korzystający z teleporad medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej są przez lekarza informowani o numerze zlecenia, który przed dokonaniem zakupu przekazują świadczeniodawcy. Po przyjęciu zlecenia do realizacji lub po zrealizowaniu zlecenia (w zależności od konkretnej sytuacji) należy poinformować świadczeniodawcę o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. JST do rozpatrzenia wniosku wymaga dołączenia pełnego zlecenia, ponieważ każda z jego części zawiera odmienne informacje niezbędne do udzielenia dofinansowania. Świadczeniodawca winien dokonać wydruku wszystkich stron zlecenia klientom, którzy zadeklarują chęć ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. Funkcjonalność systemu informatycznego NFZ, którym posługują się świadczeniodawcy, została uzupełniona o możliwość wydruku pierwszej i drugiej sekcji zlecenia, by móc obsłużyć opisywaną potrzebę. Jednakże w świetle aktualnych uregulowań mogą wystąpić przypadki odmowy wydruku pełnej treści zlecenia przez świadczeniodawcę. W takiej sytuacji wnioskodawca winien poprosić o pisemną odmowę lub, jeżeli ma taką możliwość, zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy, który podchodzi ze zrozumieniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PFRON współpracuje z NFZ w zakresie integracji użytkowanego przez świadczeniodawców systemu eZWM z Systemem Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). Efektem współpracy będzie brak konieczności dołączania do wniosku kopii zlecenia przez wnioskodawców korzystających z system SOW. Wdrożenie rozwiązania planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku.