Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Akademia zatrudnienia

Opublikowano

Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość rozpoczęła realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. „Akademia zatrudnienia”.

Zapraszane są osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, tj.: bierne zawodowo i bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 515 555 146. Biuro projektu dostępne bez barier architektonicznych: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6.

Akademia zatrudnienia