Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

info

Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się

Opublikowano

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery techniczne oznaczają bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej sprawne funkcjonowanie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze … Czytaj dalej Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się

1-3397

Terminy naboru wniosków 2015r

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego dotyczących modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Formularz wniosku dla modułu II dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl oraz w siedzibie PCPR w … Czytaj dalej Terminy naboru wniosków 2015r