Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

„Aktywny samorząd” w 2016 roku – Moduł I

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego.
Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl (wnioski do pobrania) oraz w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

 • 01 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

 • 30 sierpnia 2016 r.

 

W roku 2016 w ramach modułu I realizowane będą następujące obszary i zadania:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punkt przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Wysokość pomocy

Aktualne warunki udziału i dofinansowania opisane są w ust. 8 i ust. 17 dokumentu „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl