Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

„Aktywny samorząd” w 2016 roku – Moduł II

Opublikowano

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl (wnioski do pobrania) oraz w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

  • 10 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016);
  • 01 września 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016);
  • 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Adresat programu

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Warunki dofinansowania w ramach modułu II opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.