Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Aktywny Samorząd – wnioski dla osób z niepełnosprawnościami.

Opublikowano

Dla mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, którzy napotykają na bariery w poruszaniu się, komunikowaniu się z otoczeniem lub w związku z niepełnosprawnością potrzebują pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej i uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oferujemy dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoby zainteresowane mogą zasięgnąć bliższych informacji i korzystać z pomocy składając wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5, w dni robocze od 7.30 do 15.30, telefonicznie pod numerem (14) 611-97-40 lub pisząc na adres e-mail:  pcpr@powiat.bochnia.pl

Formularze wniosków:

Obszar A Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 Osoba dorosła – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 Podopieczny – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Podopieczny – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 Osoba dorosła – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej