Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Dla rodziców i opiekunów

Opublikowano

Dla osób aktywnych zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym w 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni będzie mogło zaoferować dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem tel. (14) 611-97-44 lub osobiście w biurze PCPR w Bochni przy
ul. E. Windakiewicza 9/5 w dni robocze, w godzinach od 8 do 15. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

fot. Panthermedia