Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Opublikowano
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci informujemy, że rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zamieszkałe na terenie Powiatu Bocheńskiego mogą składać wnioski o przyznanie dodatku wychowawczego. Dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia (przebywające w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka). Przedmiotowy wniosek w dziale „wnioski do pobrania”.