Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Dodatkowa forma wsparcia w programie „Aktywny samorząd” – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 „Aktywny samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Obszaru C Zadanie 1 programu „Aktywny Samorząd” należy składać do 31 sierpnia 2019 r. do realizatorów właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.