Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to właśnie jest Twój czas!

Opublikowano

tulip

Zapraszamy

osoby w wieku aktywności zawodowej do zapoznania się

z projektem pn. Szansa na rozwój,

realizowanym przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Oferujemy bezpłatnie m.in.: organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów a także staże i szkolenia.