Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Koło życia

Opublikowano

Czy Twoje koło życia toczy się gładko?

img003

Wszyscy potrzebujemy równowagi i harmonii pomiędzy różnymi obszarami naszego życia. Aby osiągnąć i utrzymać ten stan, musimy zwracać uwagę na zaspokajanie potrzeb wynikających z ciała, duszy i umysłu. Zaniedbania lub nadmierna eksploatacja w jakiejś dziedzinie spowodowuje nierównowagę, co w konsekwencji odczujemy jako złe samopoczucie i brak życiowego dobrostanu.

Niekiedy trudności życiowych jest znacznie więcej, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza do kontaktu osoby doświadczające niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, korzystających z Programu Pomoc Żywnościowa, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, jeśli jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje.

W grudniu i w styczniu już 20 osób uczestniczyło wspólnie w wyjściu do kręgielni i na koncert muzyki klasycznej. Mieli możliwość nabywania nowych doświadczeń i korzystania z lokalnego życia społecznego i kulturalnego spędzania wolnego czasu na równi z innymi pomimo niepełnosprawności i zagrożenia ubóstwem. Program warsztatów wspierał uczestników w nabywaniu i przywracaniu kompetencji społecznych i osobistych, wiedzy, umiejętności zwłaszcza z zakresu motywacji, planowania zmian w życiu, procesów decyzyjnych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej oraz angażował uczestników psychoruchowo w związku z regularnym treningiem na pływalni. Dzięki spotkaniom w małej grupie łatwiej było przełamać lęk i ośmielić siebie do nowych kontaktów z innymi ludźmi. Na korzyść dla uczestników zmieniało się ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Pojawiło się wsparcie wewnątrz grupy. Uczestnicy spoza Bochni otrzymali możliwość zwrotu kosztów przejazdów lokalnych. Na bieżąco można uzyskać wsparcie i porozmawiać z pracownikiem socjalnym w PCPR w Bochni.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby zainteresowane do udziału w przedsięwzięciu, które daje możliwość uzyskania realnej zmiany w życiu osobistym, społecznym lub zawodowym, w tym wzrost szans na zatrudnienie, odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i umiejętności pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Projekt pn.: Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5 (obok Mechanika) – od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15: tel. (14) 611-97-40 lub (14) 610-05-31 lub 793832334