Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Konferencja Naukowa: 20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość.

Opublikowano

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie 28 i 29 listopada odbyła się Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja Naukowa pn. „20 lat Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przeszłość. Teraźniejszych. Przyszłość”.

Organizatorami Konferencji było Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Instytut Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Konwent Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad Konferencją objął także pan Adam Korta – Starosta Bocheński.

Przedmiotem konferencji, podczas której zabrało głos 14 prelegentów z siedmiu ośrodków uniwersyteckich w kraju oraz czterech powiatowych centrów pomocy rodzinie, była problematyka związana z  rozwojem pomocy społecznej w Polsce po 1989 roku. Konferencja stanowiła okazję do debaty zarówno nad dotychczasową działalnością samorządów, pomocy społecznej oraz PCPR-ów, jak i nad ich perspektywami rozwojowymi. Podziękowania na ręce Dyrektorów PCPR złożył dr hab. Marek Klimek, prof. UP oraz dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. nadzw. UŁ, Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Polityki Społecznej.