Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka Moja EkoRodzina

Opublikowano

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza XIV Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, którego tegoroczna edycja zatytułowana jest „Moja EkoRodzina”

W roku bieżącym zaproponowana tematyka ma na celu pobudzenie świadomości ekologicznej i zachęcenie do podejmowania świadomych działań chroniących środowisko naturalne w duchu Eko Małopolska.

Do udziału w Konkursie zapraszamy małopolskie rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze spokrewnione, niespokrewnione, a także rodziny zastępcze specjalistyczne.

Dzieci i rodziny biorące udział w Konkursie mają za zadanie wykonanie pracy o tematyce ekologicznej, przedstawiającej możliwe zachowania proekologiczne w bliższym, czy dalszym otoczeniu.

Tematyka prac może w szczególności:

Zachęcać do ekologicznego stylu życia w domu, szkole, najbliższym otoczeniu, na wycieczkach, poprzez ukazanie jego różnorodnych form (np. segregacja śmieci, ekologiczne pranie, stosowanie naturalnych opakowań).

Podkreślać istotność proekologicznego stylu życia dla utrzymania środowiska naturalnego w dobrym stanie.

Zachęcać do dbałości o wspólne dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze Małopolski poprzez w szczególności ukazywanie jej naturalnego piękna i zagrożeń wynikających z działalności szkodliwej dla środowiska.

W konkursie przewidziano dwie kategorie prac konkursowych:
– indywidualna – skierowana do dzieci z rodzin zastępczych, czy przebywających w rodzinnych domach dziecka;

– rodzinna -skierowana do rodziców zastępczych/prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dzieci z tych rodzin;

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 12 maja 2021 roku.

Na Laureatów czekają interesujące nagrody, a dla wszystkich Uczestników podarunki!!!

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 28 maja 2021r. podczas uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się w formule on-line. O szczegółach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Karta zgłoszenia oświadczenia – Konkursu MOJA EKORODZINA

Regulamin Konkursu MOJA EKORODZINA