Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BochniPCPR
ul. E. Windakiewicza 9/5
32-700 Bochnia
tel./fax: 014 – 611 – 97 – 40
e-mail: pcpr@powiat.bochnia.pl
strona www: pcpr.bochnia.pl

Dyrektor – mgr Elżbieta Paczyńska
(14) 610 05 32

Główna Księgowa – mgr Renata Seredyńska
(14) 610 05 37

Kierownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych
mgr Tomasz Sieczka

(14) 611 97 45

Kierownik Zespołu ds. pieczy zastępczej – Piotr Samolej
(14) 611 97 42

Przewodnicząca Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
mgr Małgorzata Habińska

(14) 611 60 41

GODZINY PRACY PCPR w Bochni:
Poniedziałek  8.00 – 16.00
Wtorek  7.30 – 15.30
Środa  7.30 – 15.30
Czwartek  7.30 – 15.30
Piątek  7.30 – 15.30