Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Kooperacje przeciw COVID

Opublikowano

W dniu 2 września 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru woj. małopolskiego w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”, realizowanego w projekcie „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dofinansowanym ze środków EFS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach pomocy Powiat Bocheński otrzymał środki finansowe w wysokości 29.628,00 zł, które – zgodnie z postawieniami programu – zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa pracowników PCPR, a w konsekwencji również osób korzystających z jego usług, a także na poprawę warunków pracy pracowników placówek całodobowych (z wyłączeniem dps),w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.