Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Krótkie szkolenie dla osób z niepełnosprawnościami psychicznymi

Opublikowano

LGD Dolina Raby, działająca na obszarze gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana i Żegocina organizuje szkolenie dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawność intelektualna, osoby po kryzysach psychicznych). Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności tych osób w branży gastronomiczno-hotelarsko-turystycznej.

Zakres szkolenia:
I. Organizacja spotkania z doradcą zawodowym – spotkania indywidualne w celu diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej i rozeznania predyspozycji uczestników, posiadanych uprawnień, a także ograniczeń związanych z przygotowaniem osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej. W trakcie tego etapu w wyniku weryfikacji uprawnień do wykonywania pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej – wykonanie badań dla uczestników projektu (badania na nosicielstwo) niezbędne do uzyskania książeczki/zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
II. Przeprowadzenie 3 dniowej wizyty zawodoznawczej, podczas której odbędą się:
• 10-ciogodzinne szkolenie teoretyczne,
• zajęcia praktyczne w wymiarze 20 godz. w obiekcie hotelowo-gastronomicznym, posiadającym doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przygotowujące do pracy na stanowiskach pomoc kuchenna, kelner, pomoc hotelowa.
Po odbyciu szkolenia istnieje możliwość podjęcia pracy w Spółdzielni Socjalnej.

Zapewniamy:
• bezpłatny udział w szkoleniu,
• transport na trasie Bochnia – Kraków – Bochnia,
• 2 noclegi w obiekcie 3* z pełnym wyżywieniem (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, przerwy kawowe), ubezpieczenie NNW, 2 opiekunów dla grupy 13 osób.

Zgłoszenia: telefonicznie – 14 685 44 44 lub drogą mailową: biuro@dolinaraby.pl.