Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Małopolski Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni uczestniczyło w piątek, 21 września 2018 r. w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Krakowie, w ramach Małopolskiego Konwentu Regionalnego poprzedzającego październikowy, ogólnopolski kongres w Warszawie.

Celem Małopolskiego Konwentu Regionalnego było stworzenie okazji do dialogu między przedstawicielami samorządu a środowiskiem osób z niepełnosprawnościami na temat potrzeb i idei Niezależnego Życia. Szczególnie dyskutowano potrzebę usług asystenckich, opieki wytchnieniowej, edukacji oraz mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami. Punktem odniesienia dla wszystkich podjętych tematów były rekomendacje Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie tych obszarów.

Wciąż wiele kwestii związanych z powyższymi obszarami wymaga zmiany i podjęcia konkretnych działań, mających na celu wsparcie i polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Wypracowane w Krakowie postulaty zostaną przedstawione na Kongresie w Warszawie oraz przekazane do samorządów oraz Rządu.