Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Na styku dzieła filmowego i psychologii – film i debata o zdrowiu psychicznym.

Opublikowano

Miejski Dom Kultury wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni oraz DKF Maciste zapraszają do Kina Regis na otwarty seans filmowy w piątek (29 maja) o godz. 18.00
Przybyli zobaczą film pt. „Lęk wysokości” w reż. Bartosza Konopki (premiera 2012 r.).

Po projekcji przewidziany jest wykład oraz debata dotycząca zdrowia psychicznego, przedstawień chorób psychicznych w kulturze, a w szczególności w dziełach filmowych. Można będzie zatrzymać się na chwilę, coś przekąsić, podyskutować z innymi o filmie oraz podzielić się własnymi doświadczeniami.

Wśród nas żyje wiele osób doświadczających kryzysów i zaburzeń psychicznych. Celem współpracy Kina Regis i PCPR jest organizacja spotkania edukacyjnego i ożywienie debaty publicznej o tym, czy i jak nasze społeczeństwo tworzy oparcie społeczne dla chorujących. Potrzebne jest nam pogłębianie wiedzy o zaburzeniach psychicznych oraz nabywanie umiejętności funkcjonowania w środowisku osób chorujący bez irracjonalnych obaw, czy utrwalania negatywnych stereotypów społecznych.

Czy oglądanie filmu może działać lecząco na duszę człowieka? Okazuje się, że tak! Filmoterapia jest uznawana za skuteczne narzędzie w pracy psychoterapeutycznej. Wywodzi się ona z biblioterapii i wykorzystuje ten sam mechanizm. Pacjent dostaje zadanie przeczytać książkę i zidentyfikować się z jej bohaterem przeżywającym te same konflikty i problemy co on. Dzięki temu potrafi lepiej zrozumieć sytuację w której się znalazł i lepiej sobie z nią poradzić. Film daje chorującym i otoczeniu możliwość nabrania dystansu do problemu i spojrzenia na niego w bardziej obiektywny sposób, z innej perspektywy.