Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2023

Opublikowano

Ogłoszenie Starosty Bocheńskiego
w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), w związku z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62, poz. 560),

Starosta Bocheński informuje
o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na piątą kadencję w latach 2020 – 2023.

Organizacje i organy, o których mowa w art. 44c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172), tj.: działające na terenie Powiatu Bocheńskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 30 dni od dnia (tj. 19.11.2019) ukazania się niniejszego ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zgłoszenia kandydatów wraz z krótkim uzasadnieniem należy kierować pisemnie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia z dopiskiem na kopercie „Kandydat do Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.