Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nabór wniosków – Moduł II

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze w 2020 roku wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” dotyczących modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego.
Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl (wnioski do pobrania) oraz w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
• 02 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020);
• 01 września 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
• 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020);
• 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Adresat programu
Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:
• posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
• pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:
• posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
• aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki dofinansowania w ramach modułu II opisane są w dokumencie ”Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku”.
Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.