Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nabór wniosków na turnusy rehabilitacyjne

Opublikowano

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych można składać on-line za pośrednictwem System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl.
Wnioski składane w wersji papierowej będą przyjmowane od 4 stycznia 2021r. wyłącznie bezpośrednio u pracownika PCPR w godzinach pracy urzędu.