Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w systemie SOW – drogą elektroniczną.

Opublikowano

Informujemy, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2021 r. zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez wychodzenia z domu.

Jedyne, czego potrzebuje Wnioskodawca to:
• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie SOW,
• Profil Zaufany.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią dla użytkowników systemu SOW: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Zachęcamy do składania wniosków w systemie SOW, a także pocztą tradycyjną lub zostawienia ich w całodobowej skrzynce podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni.

Informujemy ponadto, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu.