Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nowe Porozumienie o Współpracy

Opublikowano

W dniu 1 października 2018 r. Pani Elżbieta Paczyńska – Dyrektor PCPR w Bochni podpisała w Krakowie Porozumienie o Współpracy w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.
Celem porozumienia jest współpraca specjalistów z zakresu pomocy społecznej w Małopolsce i wypracowanie modelu kooperacji międzysektorowych. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do rozwiązywania problemów społecznych będzie możliwe szybsze i efektywniejsze niesienie pomocy. Współpraca międzysektorowa stwarza także możliwość wzajemnego wsparcia między przedstawicielami różnych instytucji, a także obopólnej wymiany i połączenia wiedzy i doświadczeń.