Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nowe technologie i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa informacyjnego.

Opublikowano

Od października 2018 r. do lutego 2019 r. grupa 13 dorosłych osób z niepełnosprawnościami uczestniczyła w zajęciach informatycznych. Grupa uczyła się jak korzystać z podstawowych programów komputerowych i w pożyteczny sposób poruszać się w Internecie. Warsztaty odbywały się w ramach realizacji projektu PCPR w Bochni finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

Kompetencje informatyczne, to jeden z najważniejszych obszarów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Są one niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu coraz bardziej scyfryzowanego społeczeństwa. Program zajęć i organizacja treningu przyczyniły się do zmniejszenia poczucia wykluczenia informatycznego u osób, które na co dzień mają mniej okazji do ćwiczenia się w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych i korzystania z Internetu. Efektem warsztatów jest nabycie podstawowych umiejętności wymaganych we współczesnym świecie, który w znacznym stopniu wykorzystuje technologie informatyczne. Obecnie umiejętność korzystania z technologii informatycznych ma szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Uczestnicy warsztatów komputerowych mieli okazję, aby nie tylko kształcić swoje kompetencje informatyczne ale także umiejętności społeczne podczas zajęć w grupie.