Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nowy autobus dla osób z niepełnosprawnością

Opublikowano

W dniu 12 marca z udziałem pana Ryszarda Drożdżaka – Wicestarosty Bocheńskiego i pani Elżbiety Paczyńskiej – Dyrektora PCPR w Bochni odbyło się oficjalne przekazanie dziewięcioosobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie.

Pojazd zakupiono ze środków Państwoego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PCPR w Bochni realizując program pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” przekazał środki PFRON na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Trzciana. Celem programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.