Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

O relacjach międzyludzkich

Opublikowano

W piątek wieczorem sala kameralna bocheńskiego kina Regis wypełniła się uczestnikami seansu i debaty zorganizowanej wokół filmu z 2012 r. pt. „Lęk wysokości” w reż. B. Konopki.
Widzowie mogli przeżywać emocje przedstawione w filmie a na co dzień dotykające wielu ludzi doświadczających kryzysów i zaburzeń psychicznych, także w środowisku Bochni. Poruszające sceny z życia bohaterów filmowych stanowiły punkt wyjścia do rozmowy o relacjach międzyludzkich, rodzinnych, sąsiedzkich, o chorobie psychicznej, o powszechnym doświadczeniu kruchości życia i zdrowia w wymiarze biologicznym i psychicznym. Dzięki wyjaśnieniom psychologa – Pauliny Trzaski uczestniczącej w debacie dokonało się usystematyzowanie wiedzy uczestników dyskusji o zaburzeniach psychicznych człowieka. Jasna stała się różnica między objawami niektórych chorób psychicznych a objawami funkcjonowania osobowości psychopatycznych, które są chętnie wykorzystywane w scenariuszach filmowych. Godne uwagi tytuły i różne wątki filmowe przytaczał Paweł Korta – filozof z żyłką filmoznawcy. W barwny sposób z niezwykłą erudycją prowadził zaciekawionych słuchaczy nie tylko po ścieżkach kinematografii i twórców filmowych, ale też innych sławnych postaci kultury, muzyków, poetów, malarzy i artystów nierzadko doświadczających różnych kryzysów psychicznych. Wystąpienia Pauliny Trzaski i Pawła Korty były przeplatane pytaniami od zebranej publiczności i wypowiedziami zgromadzonych osób o osobistych doświadczeniach.
Wydarzenie w kinie Regis zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przy udziale Miejskiego Domu Kultury i DKF Maciste. Spotkanie było jednym z działań kończącego się projektu pt. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

D. Stachowicz