Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021

Opublikowano

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uprzejmie informuje, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (Project Support Facility, PSF) na rok 2021.

PSF został utworzony przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1mln euro na okres trzech lat, co daje około. 330 tys. euro rocznie. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 tys. euro.

Priorytetem Project Support Facility w edycji 2021 wskazanym przez Radę Państw Morza Bałtyckiego, ze względu na aktualne wyzwania związane z sytuacją epidemiczną w regionie Morza Bałtyckiego, jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję inkluzyjności i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioskodawcami mogą być m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.

Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch, oprócz Polski, partnerów spośród państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów Rady Państw Morza Bałtyckiego:
– tożsamości regionalnej,
– zrównoważonego i dobrze prosperującego regionu,
– bezpiecznego i stabilnego regionu.

Nabór wniosków do Project Support Facility w edycji 2021 zostanie przeprowadzony w terminie 15 lutego – 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego: https:www.cbss.org/psf/.

Aplikacje wraz z wymaganymi dokumentami należy we wskazanym terminie przesyłać na adres: jekaterina.popova@cbss.org.

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB.