Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

OGŁOSZENIE: PCPR 4 czerwca 2021r. ZAMKNIĘTY

Opublikowano

OGŁOSZENIE

Zarządzeniem Nr 11/2021 z dnia 29.03.2021 r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy,
w zamian za dzień 01 maja 2021 r. (sobota).