Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Ogłoszenie

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje, że Zarządzeniem Nr 40/2020 Dyrektora PCPR w Bochni dzień 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy.