Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Ostrożne wznowienie działalności placówek dziennego pobytu

Opublikowano

Od 25 maja możliwe będzie m.in. wznowienie działalności placówek dziennego pobytu. Umożliwienie nie oznacza obowiązku otwarcia placówek natychmiast po 24 maja. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom.  Rekomendacje dla wszystkich placówek dziennego pobytu przygotowane zostały wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia.

Rekomenduje się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe, albo preparaty do dezynfekcji rąk oraz nienasiąkliwe fartuchy z długim rękawem, wiązane z tyłu (w ilości wystarczającej do użycia w razie potrzeby np. przy czynnościach pielęgnacyjnych).

Zalecane jest też umieszczenie przy wejściu do budynku informacji o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk oraz umożliwienie przeprowadzenia dezynfekcji rąk poprzez wystawienie w dostępnym miejscu dozownika z płynem dezynfekcyjnym. Ważne jest, by promować zasady higieny i zapewniać dostęp do środków czystości.

Szczególną uwagę należy też zwrócić na bezpieczeństwo w trakcie spożywania posiłków – unikanie jedzenia w jednym czasie przez wszystkich podopiecznych, korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, mycie i dezynfekowanie stolików po każdym spożywającym posiłek.

Telefony komórkowe nie powinny być pozostawiane na powierzchniach ogólnodostępnych, należy je w miarę możliwości dezynfekować.

Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

Należy regularnie dezynfekować często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć (klamki, framugi i skrzydła drzwi, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, klawiatury, włączniki świateł itd.).

Bieżąca dezynfekcja toalet – przynajmniej 4 razy dziennie.