Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Pomoc rzeczowa z PCK

Opublikowano

W związku z sytuacją epidemiologiczną Polski Czerwony Krzyż realizuje wraz z Avivą program pomocowy dla osób, które straciły pracę w związku z Covid-19.

Wytyczne do programu:

– rozdawnictwo paczek do 31.07

– paczka z chemią gospodarczą i środkami higienicznymi

– osobowy zakwalifikowane do programu:

1. osoby które straciły pracę od połowy marca do czerwca (włącznie)- zaświadczenie z Urzędu Pracy, z MOPS (lub lista osób z MOPS wraz z pieczątką jednostki- jest to dla mnie informacja, że osoby są zrekrutowane przez MOPS i jest to wiarygodne)

2. osoby- przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność na okres od marca- do czerwca lub krócej- skan/wydruk/zdjęcie z ePUAP.

3. osoby w wieku 25 – 60 lat

Więcej o akcji: http://pck.malopolska.pl/pck-i-aviva-wspieraja-osoby-bezrobotne/