Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Powódź w Łapanowie. Straty w WTZ

Opublikowano

W ubiegłą niedzielę, podczas obfitych opadów deszczu w Łapanowie, w wyniku wylania rzeki Stradomki żywioł wyrządził szkody w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca”.

Sześć dni pracownicy WTZ wytrwale ratowali wyposażenie Warsztatu, nadal raźnie porządkują, myją i osuszają pomieszczenia oraz sprzęty dla uczestników WTZ a także szacują straty. Z każdym dniem bieżącego tygodnia ujawniają się dalsze zniszczenia dokonane przez wodę i szlam na posadzce, ścianach i sprzętach Warsztatu.

Zwyczajne koszty funkcjonowania WTZ w Łapanowie są pokrywane ze środków PFRON i ze środków Powiatu Bocheńskiego. Z rehabilitacji w WTZ korzysta 45 osób niepełnosprawnych i ich rodzin z południowej części Powiatu Bocheńskiego, głównie z terenu Gminy Łapanów. Obecnie WTZ musi odbudować część utraconego wyposażenia, sprzętów i materiałów do terapii. Najbardziej potrzebne są teraz środki czystości i dezynfekcji, biurka, krzesła, osuszacze powietrza. W tej sprawie można kontaktować się z kierownikiem WTZ p. Jolantą Drożdż: kom. 722-172-100 lub pocztą e-mail: wtzlapanow@gmail.com

WTZ są placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Terapia świadczona przez WTZ zmierza do rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej a także rozwijania sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających w konsekwencji uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

http://www.wtzlapanow.pl/znowu-nas-zalalo/

DS

smart
smart
smart
smart
smart
smart
smart