Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Przedłużenie terminu naboru szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Opublikowano

Ze względu na niespełnienie przez wszystkich zgłoszonych kandydatów wymogów do udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni przedłuża nabór osób chętnych do 11.04.2021 r.

Szkolenie będzie odbywać się w Bochni a całość kosztów jego organizacji jest finansowana w ramach projektu „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Wszystkie osoby mające pytania dotyczące udziału w szkoleniu prosimy o kontakt z PCPR – osobisty lub telefoniczny pod nr 014 611-97-40, 664 727 087.

Szczegółowe informacje nt. szkolenia – w tym formularz zgłoszeniowy – znajdują się na stronie PCPR: niepelnosprawni.bochnia.pl/szkolenie-dla-kandydatow-na-rodzine-zastepcza/.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona.