Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Punkt INFO w czasie ogólnopolskiej konferencji w Bochni

Opublikowano

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r. odbyła się w Bochni Ogólnopolska Konferencja Naukową pt. Wspólnota miejscem rozwoju osoby. W czasie konferencji działał punkt informacyjny PCPR w Bochni. Goście i uczestnicy wydarzenia mieli okazję, by porozmawiać osobiście z p. Elżbietą Paczyńską – dyrektorem PCPR i pracownikami Centrum oraz skorzystać ze specjalnie przygotowanych materiałów, m.in. ulotek i broszur nt. praw, godności i wolności osób z niepełnosprawnościami oraz o instytucjach pomocy i integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim. Znacznym zainteresowaniem cieszył się mini-poradnik nt. rozróżniania powszechnych typów zaburzeń psychicznych.  Organizatorem konferencji była Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL a partnerem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Konferencja wiąże się z rocznicą 25-u lat działania w Bochni Wspólnoty Wiara i Światło, gdzie swoje miejsce odnajdują osoby z niepełnosprawnościami.