Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Roboty bawią i uczą w Powiecie Bocheńskim

Opublikowano

Od kwietnia do czerwca br. wychowankowie pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim mogą uczestniczyć w warsztatach z zakresu nowych technologii, robotyki, informatyki, programowania i grafiki. Zajęcia są dostępne bezpłatnie dla rodzin zastępczych dzięki projektowi realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni i dzięki środkom z UE pozyskanym przez Powiat Bocheński.

Wychowankowie w wieku od 12 do 17 lat projektują i konstruują roboty bawiąc się i ucząc się przy tym matematyki, fizyki, informatyki i języka angielskiego. Mają szansę rozwijać logiczne myślenie i swoją kreatywność. Opiekunowie zastępczy dbają o rozwój dzieci, które powierzono im na wychowanie. PCPR w Bochni finansuje organizację zajęć w ramach projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim. Program warsztatów umożliwia dzieciom rozwinięcie kompetencji informatycznych i technicznych i wpływa na wzrost umiejętności twórczego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej. Dzieci uczą się rozwijać umiejętności pracy zespołowej, rozwijać swoje zainteresowania i chęć zwiększania wiedzy. Mają szansę kształtować umiejętności porządkowania informacji oraz analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne, umiejętności podejmowania decyzji, umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji oraz czytania instrukcji. Warsztaty pomagają kształtować u uczestników cierpliwość i dokładność.

Więcej informacji o projekcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim można zaczerpnąć u pracownika socjalnego osobiście lub telefonicznie pod numerem 793832334 w dni robocze od godz. 8 do 15.