Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Nadzwyczajny sposób pracy Komisji orzekających o niepełnosprawności w PZO w Bochni

Opublikowano

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni informuje, że od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania składy orzekające ( komisje ) rozpatrujące złożone :

  • wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób po 16 roku życia )
  • wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci do 16 roku życia)
  • wnioski do ulg i uprawnień ( dotyczy osób po 16 roku życia )

będą odbywały się bez obecności wnioskodawcy o ile lekarz ( przewodniczący składu orzekającego ) uzna załączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

 W przypadku niekompletnej dokumentacji medycznej tut. Zespół będzie zawiadamiał pisemnie o konieczności i zakresie jej uzupełnienia.

O terminie posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek wnioskodawcy będą informowani telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty ( w przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego ), jednak na komisję osoby nie będą przychodziły.

 Orzeczenia będą dostarczane w terminie do 14 dni ( data stempla pocztowego ) od dnia posiedzenia składu orzekającego.

Jednocześnie informujemy, że wyrobione na podstawie złożonych wniosków legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe będą sukcesywnie wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego do wnioskodawców.

Dokumenty w sprawie wydania orzeczenia, karty parkingowej oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać w następujący sposób :

  • poprzez wrzucanie do skrzynki znajdującej się na zewnątrz siedziby Zespołu
  • za pośrednictwem platformy ePUAP
  • za pośrednictwem operatora pocztowego

Druki do wypełnienia można pobrać ze strony www.niepelnosprawni.bochnia.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0-14/611-60-41.