Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Terminy naboru wniosków 2015 r.

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o naborze wniosków dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego dotyczących

modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
w ramach realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Formularz wniosku dla modułu II dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

www.pcpr.bochnia.pl oraz w siedzibie PCPR w Bochni, przy ul E. Windakiewicza 9/5.

Terminy naboru wniosków:

1. semestr letni 2014/2015 – termin naboru od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r.,

2. semestr zimowy 2015/2016 – termin naboru od dnia 01 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r.

Bliższych informacji udzielają pracownicy PCPR w Bochni pod numerem telefonu (14) 611-97-43 lub osobiście w siedzibie PCPR w Bochni.