Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

To co robisz jest ważne

Opublikowano

Osoby uczestniczące w projekcie pn. Szansa na rozwój wzięły udział w spotkaniu inspirującym do pomagania sobie wzajemnie i do angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów innych osób potrzebujących.

Dwie wolontariuszki animowały grupę do dyskusji o idei wolontariatu. Wolontariusze to osoby, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego np. w domach dziecka, hospicjach, domach pomocy społecznej, muzeach i schroniskach dla zwierząt. Wolontariat może być ważnym etapem w rozwoju człowieka, w zdobyciu doświadczenia, umiejętności i referencji. Stanowi on formę edukacji nieformalnej i daje możliwość wypróbowania sił w różnych dziedzinach życia społecznego i pozwala na zbadanie nowych obszarów pracy.

Spotkanie odbyło się w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych uczestników projektu Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim. W projekcie PCPR oferuje bezpłatnie m.in.: organizację czasu wolnego, spotkania wspierające w małej grupie, usługi specjalistów, treningi rozwojowe, rehabilitację, zwrot kosztów przejazdów, staże i szkolenia. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym w biurze PCPR przy ul. E. Windakiewicza 9/5 osobiście lub telefonicznie pod numerem (14) 610-05-31 lub (14) 611-97-44 lub kom.: 793 832 334 w dni robocze, w godz. od 8 do 15 lub kontakt mailowy pod adresem: pcpr@powiat.bochnia.pl