Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd”

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni informuje o trwającym naborze wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” dotyczących modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Bocheńskiego.

Program „Aktywny samorząd” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.pcpr.bochnia.pl (wnioski do pobrania) oraz           w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5.

 

Ostateczny termin przyjmowania wniosków dla modułu I upływa z dniem 30 sierpnia 2016 r.

 

W 2016 roku w ramach modułu I realizowane są następujące obszary i zadania:

  • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego       i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,        tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Wysokość pomocy

Aktualne warunki udziału i dofinansowania opisane są w ust. 8 i ust. 17 dokumentu „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”.

 

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl