Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Tym, którzy więcej czują i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią /A. Kępiński/

Opublikowano

Tym, którzy więcej czują
i inaczej rozumieją
i dlatego bardziej cierpią

/A. Kępiński/

Osobom doświadczającym kryzysów psychicznych dedykujemy cykl artykułów w kilku najbliższych wydaniach Kroniki Bocheńskiej.
Wśród mieszkańców Powiatu Bocheńskiego żyje około 15 tys. osób niepełnosprawnych, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Zaburzenia psychiczne są to różnorodne utrudnienia w funkcjonowaniu społecznym lub psychicznym człowieka, noszące znamiona cierpienia. Nie ma obiektywnego testu biologicznego na potwierdzenie lub weryfikację diagnoz psychiatrycznych np. depresji, schizofrenii, nerwicy, ADHD i tym podobnych. Diagnozy psychiatryczne są wydawane przez psychiatrów na podstawie rozmowy i obserwacji zachowania. Diagnostyka jest trudna i psychiatria nie jest w stanie skutecznie odróżnić „choroby” od „zdrowia” psychicznego. Osoby, które trafiają do psychiatry często wcześniej doznały odrzucenia, wyśmiewania, przemocy. Czują się osamotnione i są załamane, bo nie mogą spełnić swojej potrzeby bycia kochanym i potrzebnym.
Z kolei środowisko społeczne osób doświadczających zaburzeń psychicznych reaguje lękiem na zachowania innych osób, odbiegające od uznanych norm społecznych. Widząc ciężko chorego somatycznie boimy się choroby, a widząc ciężko chorego psychicznie boimy się chorego. Choroby psychiczne są postrzegane przez społeczeństwo jako problem wstydliwy, a osoby cierpiące na nie często są traktowane z rezerwą i dystansem. Zaburzenia psychiczne, tak jak wszystkie choroby, będą istniały tak długo jak ludzkość. Tego nie zmienimy. Możemy zmienić siebie, swoje podejście do osób doświadczających zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności lub choroby.
Bocheńskie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ostatnich dwóch latach poprzez realizację projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim szczególnie współpracowało z 71 osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych. Pracownicy socjalni i inni specjaliści wraz z klientami organizowali i prowadzili działania aktywnej integracji. Były to m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych takie jak np. doświadczenie terapii przez sztukę i rękodzielnictwo, wspólne uczestniczenie w życiu kulturalnym, klubową grupę wsparcia, doskonalenie umiejętności dbania o samopoczucie, higienę psychiczną i fizyczną oraz wizerunek, pogłębianie znajomości zasad savoire-vivre, warsztaty z asertywności i z technik samoobrony fizycznej.
Rezultatem tych działań jest dzisiaj przede wszystkim powstanie sieci nowych znajomości i wspierających relacji, które powinny być nadal rozwijane i poszerzane. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni poprzez nowe doświadczenia pracy z osobami przeżywającymi często nawracające, trudne do wyleczenia stany np. depresyjne są jeszcze bardziej otwarci na problem i zapraszają także wolontariuszy do współtworzenia oparcia społecznego dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Wielu problemom zdrowia psychicznego można zapobiegać. Warto rozwijać wiedzę i poznawać osoby, które poradziły sobie z chorobą. Oparcie wśród bliskich jest pomocne a czasem konieczne dla dobrego samopoczucia, dla zdrowia i poprawy jakości życia osób doświadczających różnych kryzysów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z zespołem projektowym w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni bezpośrednio w biurze przy ul. E. Windakiewicza 9/5 lub telefonicznie pod numerem (14) 610-05-31.

Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W artykule wykorzystano źródła:
Dla nas. Czasopismo Środowisk Działających na rzecz Osób Chorujących Psychicznie, nr 30, Wyd. przez Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków, czerwiec 2013 r.
www.opsychiatrii.pl
www.profilaktykadepresji.malopolska.pl

Opracowanie: D. Stachowicz, PCPR w Bochni