Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Usługi publiczne w domenie stat.gov.pl

Opublikowano

Przedstawiciele gmin, miast i powiatów z różnych części Polski przyjechali do Bochni, aby rozmawiać na temat wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Spotkanie związane jest z realizowanym przez Związek Powiatów Polskich, projektem „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP”.

Spotkania w ramach wymiany doświadczeń są bardzo ważne. Pokazują, że pracownicy instytucji wspierających rodziny nie ograniczają się jedynie do obowiązkowych i standardowych działań kojarzonych z pomocą społeczną, a dzięki temu zarówno dzieci, jak i rodziny zastępcze mogą korzystać z dodatkowej pomocy – powitał uczestników spotkania Adam Korta Starosta Bocheński.

Celem projektu jest wdrożenie, przetestowanie oraz udostępnienie w domenie stat.gov.pl powszechnego systemu monitorowania świadczenia usług publicznych w postaci systemu bazodanowego.

Projekt realizowany jest partnerstwie: przez Związek Powiatów Polskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Główny Urząd Statystyczny oraz Związek Miast Polskich. Jego wdrażanie potrwa do 30 września 2021 roku. Finansowanie projektu pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój.

W ramach projektu powstanie narzędzie informatyczne, które pozwoli monitorować usługi publiczne.

Cieszę się, ze jako Powiat Bocheński możemy brać udział w tak wartościowym projekcie – mówił na spotkaniu wicestarosta Ryszard Drożdżak.

Grupami docelowymi opracowywanego systemu będą: przedsiębiorcy, instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie usług publicznych lub sprawujące nadzór nad wypełnianiem tych zadań. a także instytucje zarządzające programami operacyjnymi i jednostki oceny interwencji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Bochni

Uczestnicy GWD rozmawiali o wsparciu rodzin