Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Wniosek o przyznanie asystenta osobistego

Opublikowano

Osoby z niepełnosprawnością mogą zgłaszać się do PCPR w Bochni z wnioskiem o przyznanie dla siebie bezpłatnej usługi asystenta osobistego na okres od maja do grudnia 2020 r. Usługa będzie dostępna dla 50 osób. Wnioski przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania ilości wolnych miejsc.

Nabór wniosków odbywa się w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Zgłoszenia indywidualne można przesłać pocztą e-mail: pcprbochnia@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres PCPR w Bochni, ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia lub złożyć w skrzynce pocztowej zamontowanej przy wejściu do biura PCPR.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr (14) 611-97-40 lub -44 w dni robocze, w godzinach od 8 do 15.

Obowiązuje formularz zgłoszenia dostępny tutaj: Zał_nr_7_Karta_zgłoszenie_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej