Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Wnioski do pobrania

WNIOSKI PFRON

Do każdego wniosku prosimy dołączyć oświadczenie dot. RODO: Klauzula RODO

Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek na likwidację barier architektonicznych

Wniosek na likwidację barier technicznych lub w komunikowainu się

Wniosek na turnus rehabilitacyjny

 

AKTYWNY SAMORZĄD

Klauzula informacyjna – Aktywny samorząd

  • MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dysf. narządu ruchu

Obszar A Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dysf. narządu ruchu

Obszar A Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – dysf. narządu ruchu

Obszar A Zadanie 3 Osoba dorosła – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – dysf. narządu słuchu

Obszar A Zadanie 4 Osoba dorosła – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dysf. narządu słuchu

Obszar B Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysf. narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Obszar B Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysf. narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Obszar B Zadanie 2 Osoba dorosła – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 Podopieczny – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B Zadanie 3 Osoba dorosła – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysf. narządu wzroku w stopniu umiarkowanym

Obszar B Zadanie 4 Osoba dorosła – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysf. narządu słuchu

Obszar B Zadanie 4 Podopieczny – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – dysf. narządu słuchu

Obszar B Zadanie 5 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar B Zadanie 5 Podopieczny – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Obszar C Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Podopieczny – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 Osoba dorosła – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 5 Osoba dorosła – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar C Zadanie 5 Podopieczny – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

  • MODUŁ II

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Lista załączników do wniosku Studenta

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni – AS Moduł II

 

WNIOSKI POWIATOWEGO ZESPOŁU ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Zasady ubiegania się o wyrobienie karty parkingowej

Do wypełnienia w przypadku osób w podeszłym wieku oraz osób obłożnie chorych, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zgłosić się na posiedzenie składu orzekającego.

  • Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej

Zaświadczenie lekarskie – osoba dorosła

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

  • Wnioski dla osób do 16 roku życia

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób do 16 roku życia.

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby do 16 r.ż.

Zaświadczenie lekarskie – osoba do 16 r.ż.

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby do 16 r.ż.

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

 

WNIOSEK  500+

500+