Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Wnioski do pobrania

Wniosek o przydzielenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  Karta_zgłoszenie_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej

WNIOSKI PFRON

Do każdego wniosku prosimy dołączyć oświadczenie dot. RODO: Klauzula RODO

Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek na likwidację barier architektonicznych

Wniosek na likwidację barier technicznych lub w komunikowaniu się

Wniosek na turnus rehabilitacyjny

 

AKTYWNY SAMORZĄD

Klauzula informacyjna – Aktywny samorząd

  • MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dysf. narządu ruchu

Obszar A Zadanie 2 i Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy – dysf. narządu ruchu lub słuchu

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu – dysf. narządu słuchu  

Obszar B Zadanie 1-3-4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów i oprogramowania – dysf. narządu wzroku, słuchu lub obu kończyn górnych

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania nabytego w ramach programu 

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu, zakupionego w ramach programu

Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 

  • MODUŁ II

Wniosek Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Lista załączników do wniosku Studenta

Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni – AS Moduł II

 

WNIOSKI POWIATOWEGO ZESPOŁU ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Do wypełnienia w przypadku osób w podeszłym wieku oraz osób obłożnie chorych, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie zgłosić się na posiedzenie składu orzekającego.

  • Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej

Zaświadczenie lekarskie – osoba dorosła

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

  • Wnioski dla osób do 16 roku życia

Wykaz dokumentów, które należy załączyć do wniosku dla osób do 16 roku życia.

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby do 16 r.ż.

Zaświadczenie lekarskie – osoba do 16 r.ż.

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby do 16 r.ż.

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

 

WNIOSEK  500+

500+