Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Wnioski do pobrania

WNIOSKI PFRON

Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek na likwidację barier architektonicznych

Wniosek na likwidację barier technicznych

Wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się

Wniosek na turnus rehabilitacyjny

 

AKTYWNY SAMORZĄD

  • MODUŁ II

Wniosek – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

WNIOSKI POWIATOWEGO ZESPOŁU ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej

Zaświadczenie lekarskie – osoba dorosła

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

  • Wnioski dla osób do 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby do 16 r.ż.

Zaświadczenie lekarskie – osoba do 16 r.ż.

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby do 16 r.ż.

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

 

WNIOSEK  500+

500+