Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Wnioski do pobrania

WNIOSKI PFRON

Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Wniosek na likwidację barier architektonicznych

Wniosek na likwidację barier technicznych

Wniosek na likwidację barier w komunikowaniu się

Wniosek na turnus rehabilitacyjny

 

AKTYWNY SAMORZĄD

Obszar A Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B

Obszar B Zadanie 1 Osoba dorosła – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B Zadanie 1 Podopieczny – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 Osoba dorosła – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 Podopieczny – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C Zadanie 2 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 2 Podopieczny – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 Osoba dorosła – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4 Osoba dorosła – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

  • MODUŁ II

Wniosek – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

WNIOSKI POWIATOWEGO ZESPOŁU ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Wniosek o wydanie karty parkingowej

Zasady ubiegania się o wyrobienie karty parkingowej

  • Wnioski dla osób powyżej 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej

Zaświadczenie lekarskie – osoba dorosła

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby dorosłej

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

  • Wnioski dla osób do 16 roku życia

Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby do 16 r.ż.

Zaświadczenie lekarskie – osoba do 16 r.ż.

Wniosek o wydanie legitymacji dla osoby do 16 r.ż.

Oświadczenie o celu złożenia wniosku

 

WNIOSEK  500+

500+