Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Wsparcie PFRON w związku z zawieszeniem działalności placówek rehabilitacji

Opublikowano

Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. online przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl. lub listownie na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia lub złożyć do skrzynki przy drzwiach wejściowych do siedziby PCPR w Bochni.

Z programu skorzystają też niepełnosprawni podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek i wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona uniemożliwiając korzystanie z rehabilitacji przynajmniej przez 5 dni w miesiącu, w związku z zagrożeniem epidemicznym.

Formularz wniosku jest dostępny tutaj:

Wniosek PP Żywioł Moduł III (P)