Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Wyróżnienie dla Powiatu Bocheńskiego w ogólnopolskim konkursie Samorząd Równych Szans 2015 za projekt na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opublikowano

Powiat Bocheński otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego na najlepsze projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy. Spośród 77 samorządów, które zgłosiły swoje działania do konkursu, Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.
Powiat Bocheński został dostrzeżony poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zrealizowane w ramach projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim. Działania PCPR wynikały z rozpoznania rzeczywistych potrzeb mieszkańców doświadczających niepełnosprawności a projekt został opracowany z udziałem osób niepełnosprawnych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, jako instrument włączania i partycypacji społecznej w rozwiązywaniu wybranych, lokalnych problemów społecznych. Projekt objął pomocą w latach 2008 – 2015 ponad 351 osób z otoczenia społecznego i 254 osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami w poruszaniu się i w komunikowaniu oraz z zaburzeniami psychicznymi.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w 18 września br. w Krakowie.