Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Zatrudnimy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Opublikowano

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni poszukuje pracownika na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Zakres obowiązków: Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku, pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej, zgłaszanie do ośrodków adopcji informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy, praca w siedzibie PCPR w Bochni oraz na terenie powiatu bocheńskiego

Dodatkowe informacje odnośnie wymagań dla kandydatów na to stanowisko:

Własny samochód (prawo jazdy kat.B) do poruszania się po terenie powiatu bocheńskiego, umiejętność pracy  w zespole, dobra organizacja pracy, znajomość pakietu Microsoft Office, preferowany staż pracy z rodziną i dzieckiem. Wykształcenie pedagogiczne: pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wyższe o dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w ww. zakresie lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka.

Oferty prosimy składać w siedzibie PCPR (Bochnia ul. Windakiewicza 9/5) lub przesyłać drogą emailową na adres: pcprbochnia@wp.pl do dnia 31.07.2020 r.