Powiatowe centrum pomocy rodzinie
W Bochni

+48 14 611 97 40

Aktualności

Zbliża się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Opublikowano

Małopolski Oddział PFRON organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Starym Sączu dn. 6 maja. Pani Marta Mordarska – dyrektor oddziału zaprasza na starosądeckie błonia, gdzie planowana jest Msza św. w intencji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz piknik pełen atrakcji i niespodzianek.